จังหวัดหนองบัวลำภู จัดการประชุม Work Shop กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID - ๑๙

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2563 10:07
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 115

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม Work Shop กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง COVID - ๑๙ เพื่อหารือการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวัง ข้อกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ และกลำกลการบริหารจัดการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

3.180363 09.00

2.180363 09.00 Crop Re

1.180363 09.00 Crop Re