จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 18 มีนาคม 2563 17:38
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 54

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลุึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกอันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

2.180363 08.30

3.180363 08.30

1.180363 08.30