จ.หนองบัวลำภู จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 18 มีนาคม 2563 14:59
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 125

วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.170363 13.00

3.170363 13.00

1.170363 13.00