จังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าว "สถานการณ์และการเตรียมการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดหนองบัวลำภู"

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 14:43
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 184

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานแถลงข่าว "สถานการณ์และการเตรียมการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดหนองบัวลำภู"  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเข้าใจอย่างถูกต้องและทั่วถึงต่อไป ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

2.160363 10.301.160363 10.30