จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์และจัดทำเเนวกันไฟป่า

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์และจัดทำเเนวกันไฟป่า เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

1.050263 08.30

2.050263 08.30

3.050263 08.30