จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู”

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ถนนผ้าทอหนองบัวลำภู บริเวณบึงหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.050263 17.00

3.050263 17.00

1.050263 17.00

4.050263 17.00