จ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ VCO Conference

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563 11:15
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 44

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ VCO Conference ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

3.050263 15.30

2.050263 15.30

1.050263 15.30