จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย ผ่าน VDO Conference

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทย เพื่อรับทราบสถานการณ์ รวมทั้งเตรียมแผนรองรับหากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.030263 15.30

3.030263 15.30

4.030263 15.30

1.030263 15.30