จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการแต่งกายผ้าพื้นเมืองไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรมนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ และร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณสี่แยกตลาดแม่สำเนียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.010263 06.30

3.010263 06.301.010263 06.30