จ.หนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชกต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ราษฎร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม บ้านาสระแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 4.261162 09.00

3.261162 09.00

2.261162 09.00

1.261162 09.00