ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน"

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" ทาง สวท.หนองบัวลำภู โดยมีประเด็นดังนี้ ๑.พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ๒.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ๓.งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒  ๔.พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒  ๕.โครงการ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว." และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิการยน ๒๕๖๒  ๖.การขับเคลื่อนจังหวัดหนองบัวลำภู ในปี ๒๕๖๓ ด้วยโครงการ "หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน ในบ้านงาม มีความสุข" และโครงการเลี้ยงไก่ไทยเพื่อเพิ่มรายได้    

1.221162 08.00 Resize