จังหวัดหนองบัวลำภู ถ่ายทอดรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน"

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดพิศาลรัญญาวาส อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  ๒.กิจกรรม "สานฝัน ปันรัก ฮักนหนองบัวลำภู" วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู  ๓.การท่องเที่ยววิถีชุมชนกับคนหนองบัวลำภู (สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ เลม่อนทรีฟาร์ม ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โอทอปนวัตวิถี (นางเวช วังหอม) บ้านกุดดู่ ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู  ๔.โครงการ "ชิม ช้อป ใช้" เฟส ๒  (สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู) 

1.011162 08.00