จังหวัดหนองบัวลำภู ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนซึ่งมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. และส่วนราชกต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ พร้อมมอบพันธุ์ปลา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ราษฎร โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.241062 PMMV

3.241062 PMMV

4.241062 PMMV

1.241062 PMMV