สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 14:30
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 64

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.081062 10.00

1.081062 10.00