จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๕ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าสำนักงานองอ์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

2.081062 06.45

1.081062 06.45