สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมพระวอพระตา (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

2.031062

1.031062