จังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีมอบเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา ให้กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจัดสรรให้สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ที่อยู่ถนนสายหลักนำไปใชปฏิบัติงานตามกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 

2.250962 13.00

1.250962 13.00