จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเปียกตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 11 กันยายน 2562 14:12
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 162

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟเปียกตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยร่วมกันทำแนวกันไฟเปียกด้วยการปลูกต้นกล้วยเป็นแนวกันไฟลดความรุนแรงของไฟพร้อมสามารถนำผลผลิตจากต้นกล้วยแปรรูปสร้างรายได้แก่ชุมชน ณ พื้นที่ป่าบริเวณคุ้มคำใหญ่ บ้านห้วยทราย ดำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2.100962

3.100962

1.100962