ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ออกตรวจเยื่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 11:17
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 139

วันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเป็นการสร้างกำลังใจให้หมู่บ้าน/ชุมชนในการขับเคลื่อนฯ ณ บ้านโนนสูงเปลือย หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.050962

3.050962

1.050962