จ.หนองบัวลำภู จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show & Exhibition) ครั้งที่ ๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 10:29
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 100

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ ๕๒ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานหนองบัวที่รัก (จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show & Exhibition) ครั้งที่ ๒)  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

4.300862

2.300862

3.300862

5.300862

1.300862