จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2562 14:37
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 140

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมอบให้แก่นางสุข นามภักดี ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ซึงโครงการดังกล่าวกำหนดสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๒ หลัง

2.220762

3.220762

1.220762