จ.หนองบัวลำภู - TO BE NUMBER ONE คว้า ๗ รางวัลต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 10:59
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 208

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ชมรม  TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู  เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อินแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู - TO BE NUMBER ONE คว้า ๗ รางวัลต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และประกาศผลรางวัลการประกวดจังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทจังหวัดชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๗ ชมรม ซึ่งมีทั้งผลงานในระดับยอดเพชร ๔ ชมรม  ระดับเพชร ๑ ชมรม และระดับเงิน ๒ ชมรม รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อินแพ็คฟอรั่มเมืองทองธานี ซึ่งมีผลประกาศดังนี้  ๑.ชุมชนโคกล่าม อบต.นากอก ระดับเงินปี ๒  ๒.ชุมชนบ้านกุดเต่า ระดับยอดเพชรปี ๒  ๓.ชุมชนหนองแก ระดับยอดเพชรปีที่ ๑  ๔.โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ระดับยอดเพชรปี ๓  ๕.จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับยอดเพชรปีที่ ๑  ****รางวัลบุคคลดีเด่น ๑.นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ๒.นายวรพจน์ สมเทพ ชุมชนโคกล่าม อบต.นากอก

2.170762

3.170762

4.170762

1.170762