จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 10:02
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 135

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปรับชีวิตสู่สังคมอนาคต จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสทุกเพศ ทุกวัย ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ได้ออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสุขภาวะและสุขภาพที่ดี โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.150762 09.00