ผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ จังหวัดหนองบัวลำภู

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562 17:36
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 72

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายจาดุร อภิชาต พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๖๒ หมวด ๑ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

2.030762

3.030762

4.030762

1.030762