จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562 16:58
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 92

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการ ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรม Media FAM Trip : Pre-Tour กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีกิจกรรมท่องเที่ยว ๓ ธรรม ๔ เส้นทางหลักคือเที่ยวธรรมชาติ เที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีชุมชน และเที่ยวชมแพรพรรณลุ่มภู โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และนักเขียนบทความออนไลน์ (Blogger) เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

2.050762

3.050762

1.050762