จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562 10:59
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 62

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริญายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.260662

3.260662

1.260662