จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 15:33
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 694

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาทำฝายมีชีวิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำฝายมีชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ณ บริเวณลำห้วยหินเหล็กไฟ บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1.180662 09.30