จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หล่อเที่ยนพรรษา" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 18:17
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 92

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๑๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หล่อเที่ยนพรรษา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ วัดศรีคูณเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

2.170662 15.10

3.170662 15.10

1.170662 15.10