ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการที่ จ.หนองบัวลำภู

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562 18:01
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 76

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมและต้อนรับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) พร้อมคณะ โดยประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.170662 10