ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 11:24
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 102

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพื่มเติม) ระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภู กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ณ ห้องุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1.140662