จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านกาชาด "โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ" 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านหม่านเหนือ ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาด "โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" (การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย รัชกาลที่ ๑๐) โดยมอบให้แก่นายถาวร พันธุมาลา ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ซึงโครงการดังกล่าวกำหนดสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๒ หลัง

2.090662 11

3.090662 11

1.090662 11