จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ คน เดิน - วิ่ง มินิมาราธอน และแปลอักษร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ที่บริเวณสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  เดิน  วิ่ง  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก มีประชาชนชาวหนองบัวลำภู  กว่า ๑๐๐๐ คน สวมใส่เสื้อเหลือง  เดิน  วิ่ง  มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  ๒๕๖๒ โดย นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร  ตำรวจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนชาวหนองบัวลำภู  ได้ร่วม เดิน  - วิ่ง  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และวงการ ทางด้านการกีฬา อย่างแท้จริง
                    ในการนี้ ผู้ที่มาร่วมในการ เดิน  วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ได้ร่วมกันแปลอักษร เป็นตัวหนังสือ “หนองบัวลำภู และ ตัวเลขไทย ๑๐   เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ก่อนที่จะปล่อย วิ่ง มินิมาราธอน รวมระยะทาง  ๑๐.๕  กิโลเมตร  โดยผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย จะได้รับมอบเกียรติบัตร  จากผู้ว่าราชากรจังหวัดหนองบัวลำภู  ทุกคน

1.090662