จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนานักเขียนบทความผ่านโลกออนไลน์ (Blogger)

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 08 มิถุนายน 2562 08:58
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 135

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนานักเขียนบทความผ่านโลกออนไลน์ (Blogger) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภูในวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์  ณ ห้องประชุม POC ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

1.060662 16.00