จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีมอบบ้านการชาด "โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ" 

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 07 มิถุนายน 2562 08:29
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 81

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บ้านคลองเจริญ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาด "โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" (การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย รัชกาลที่ ๑๐) โดยมอบให้แก่นางหนูเขียน หมั่นมี ราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็นคนดีของสังคม ซึงโครงการดังกล่าวกำหนดสร้างบ้านให้ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐ หลัง ในพื้นที่ทุกอำเภอ   

2.060662