จ.หนองบัวลำภู จัดดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาลำคลองรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน โดยร่วมกันพัฒนาลำน้ำห้วยเชียง กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณหน้าหอสองนาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.030662 10

3.030662 10

1.030662 10