จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๑ รูป โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ปลูกต้นรวงผึ้ง และแจกจ่ายพันธ์ุกล้าไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว ที่บริเวณบึงหนองบัว สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วย

2.030662 07

3.030662 07

4.030662 07

5.030662 07

1.030662 07