จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตรตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานพิธีลาสิขา และมอบเกียรติบัตรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗๙ รูป ณ วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเมืองใหม่  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2.160561

3.160561

4.160561

1.160561