จ.หนองบัวลำภู จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562 15:41
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 78

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.130562

3.130562

1.130562