จ.หนองบัวลำภู จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 10:41
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 83

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู

2.070562

3.070562

1.070562