ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำผู้บริหาร ข้าราชการ จิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี

2.060562

3.060562

4.060562

5.060562

1.060562