ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำพสกนิกรชาวหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบไปด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค โดย รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

2.050562

1.050562