จ.หนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายอำเภอ ขรก. และ อปท. ร่วมบวชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเมืองใหม่  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน สมัครเข้าร่วมในโครงการ  จำนวน  ๘๔  คน โดย นายเกรียงวิชญ์  เตชะวิทยไวทิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายสุรสิทธิ์  จันอุทา นายอำเภอนาวัง  เข้าร่วมในโครงการพรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลัดธรรมคำสอนขอในพระพุทธศาสนา 

2.020562 R

3.020562 R

1.020562 R