จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เราทำความี ด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล อีกทั้งวันที่ ๒๙ เมษายน  ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดี่ยวกับพระบารมีแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่วมเย็น ทั่วกัน

2.290462 R

3.290462 R

4.290462 R

5.290462 R

6.290462 R

7.290462 R

1.290462 R