จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้บริหารองค์กร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาติไทย เพื่อเทิดประเกียรติพระวีรกรรม พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.250462 08.30 R

3.250462 08.30 R

4.250462 08.30 R

1.250462 08.30 R