จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 29 เมษายน 2562 14:16
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 39

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้บริหารองค์กร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อชาติไทย เพื่อเทิดประเกียรติพระวีรกรรม พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.250462 08.30 R

3.250462 08.30 R

4.250462 08.30 R

1.250462 08.30 R