ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 19 เมษายน 2562 13:41
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 63

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ฤกษ์เวลา ๑๗.๑๙ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม

2.180462 17.19 R

3.180462 17.19 R

4.180462 17.19 R

1.180462 17.19 R