ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู เข้ารับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระสังฆราช เพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับประทานผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน

2.180462 09.30 R

3.180462 09.30 R

1.180462 09.30 R