ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู ร่วมขบวนเชิญน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำขบวนเชิญน้ำอภิเษกและสรงพระมุรธาภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร โดยนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจากทุกจังหวัดและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยร่วมขบวนฯ

2.180462 06.00 R

3.180462 06.00 R

4.180462 06.00 R

1.180462 06.00 R