จ.หนองบัวลำภู จัดพิธีแห่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สรงน้ำขอพร พร้อมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำประชาชนร่วมพิธีแห่อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากวัดมหาชัยไปยังกนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สรงน้ำขอพร พร้อมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ 

2.130462 R

3.130462 R

4.130462 R

1.130462 R