จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 15 เมษายน 2562 17:57
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 77

๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ณ บริเวณหาดโนนยาว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

2.120462 R

3.120462 R

1.120462 R