ผู้ว่าฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  • หมวด: frontpage
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562 16:44
  • เขียนโดย บัณฑิตา สุดาทิพย์
  • ฮิต: 134

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจากทุกจังหวัด ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อความพร้อมเพรียงสมพระเกียรติ

3.110462 Exp R

2.110462 C R

1.110462 R